Освоєння сировини

„Malteurop” проводить політику досліджень і розробок, націлену на впровадження нововведень у ланцюг створення вартості „ячмінь-солод-пиво”. Вона стосується головно у контролі за сировиною, себто ячменем і солодом, і у вдосконаленні промислових процесів на заводах із виробництва солоду. Ця діяльність із досліджень та розробок підтримується тісною співпрацею та обміном досвідом із клієнтами та постачальниками. Домінантою в цій дослідницько-розробницькій діяльності є потреби наших клієнтів-пивоварів.

Концерн „Malteurop” забезпечив себе спеціалізованими людськими і технічними ресурсами для створення сортів солодового ячменю.

Селекція

Що стосується „апстріма”, „Malteurop” працює з виробниками, які освоюють найновіші технології селекції сортів. Метод селекції є оптимізація характеристик сортів ячменю відповідно до конкретних потреб пивоваріння, солодження та, звісно, на рівні сільськогосподарського виробництва. Цей процес керується визначенням технічних та агрономічних характеристик та ідентифікацією генів, що несуть ці характеристики.

Польові випробування

„Malteurop” організує сівбу та моніторинг польових випробувань, спрямованих на оцінку характеристик усіх нових сортів порівняно з ячменем, розробленим на місцевому рівні.
В агропромисловій галузі „Malteurop” є єдиною організаціє, що проводить дослідження та має повноваження від французьких сільськогосподарських органів на виконання офіційних випробувань перед реєстрацією. Це залучення „Malteurop” демонструє його ініціативність та готовність бути присутнім при народженні нових сортів.

Мікроустаткування для солодження

У лабораторії „Malteurop”, оснащеній мікроустаткуванням для солодження, проводиться аналіз багатьох проб ячменю, отриманих від польових випробувань - близько 50 000 на рік. Для цього використовується маленький солодовий завод, що відтворює всі стадії солодження: вимочування, пророщування та висушування. Кожного року проводиться близько тисячі таких випробувань.
Дякуючи можливості виконувати солодження на мікроустаткуванні, „Malteurop” перевіряє велику кількість проб і може статистично відбирати сорти з найкращими для солодження характеристиками. Міжнародна присутність концерну дає йому змогу виконувати порівняльні дослідження потенціалу відібраних сортів у різних кліматичних умовах. Це - стратегічний досвід, що має подвійну мету:
по-перше, орієнтувати стратегію постачання концерну так, щоб завжди були доступні найкращі сорти;
по-друге, забезпечити здатність „Malteurop” робити найкращий вибір сортів для кожного ринку, такий, що оптимізує та врегулює пивоварні, сільськогосподарські та економічні показники.
„Malteurop” може ділитися результатами своїх порівняльних досліджень потенціалу різних сортів із стратегічними клієнтами, а також може проводити дослідження на замовлення, як частину своєї консультаційної діяльності.