Шість ключових областей для налагоджування шляхів постачання

Malteurop, завдяки своєму досвіду у міжнародному розміщенні виробництва, створила справжнє ноу-хау в усьому ланцюгу постачання пивоварного ячменю, а також комплексний і динамічний підхід до всіх аспектів постачання та закупівлі ячменю.

Для оптимізації ланцюга постачання, реагування на потреби клієнтів та їхнього супроводження у міжнародному розвитку через пропонування рішень, адаптованих до різних регіональних умов, Malteurop опирається на свої знання в ключових галузях забезпечення:

  • селекція і розвиток сортів;
  • виробництво насіння;
  • зв'язок із сільгоспвиробниками;
  • збір врожаю та його зберігання;
  • логістичний ланцюг;
  • формування ціни.

Селекція і розвиток сортів пивоварного ячменю

Технічні служби Malteurop розвивають сорти для того, щоб відповідати на очікування пивоварів та сільгоспвиробників. Очікування пивоварів є все більш проробленими — вищий рівень екстракції, рівні ферментів та FAN, пристосовані до типів пива, що дедалі більше відрізняються. Сільгоспвиробники очікують урожаю, що дозволить одержати виручку, еквівалентну або вищу за виручку від інших культур, а також сортів із вищим рівнем сортування та стабільністю білків.

Селекція

Malteurop має свою програму схрещування та створила власні сорти в рамках свого департаменту розробок та досліджень. Селекційній роботі сприяє географічне розповсюдження підприємств групи на обох півкулях планети, а також наявність наукової установи в Ірвелі, Нова Зеландія, і всесвітньої дослідницької мережі, що дає змогу випробовувати сорти, одержані у програмі досліджень. Malteurop співпрацює з багатьма дослідницькими інститутами у Північній Америці та Австралії, покриваючи головні зони виробництва ячменю в світі.

Розвиток сортів

Щоб мати змогу пропонувати найкращі сорти, група підтримує привілейовані стосунки із власниками сортів у світі, зокрема, Secobra, одним із лідерів у селекції та виробництві насіння, чиїм акціонером є група. Кращі сорти випробовуються у місцевих дослідницьких мережах Malteurop, щоб перевірити їхню пристосованість до кліматичних умов кожного регіону, де присутня група. Malteurop має у своєму розпорядженні команду агрономів, що спеціалізуються на кожній країні.

Виробництво насіння пивоварного ячменю

Починаючи з насіння першого покоління, Malteurop здатна розмножувати насіння у великих масштабах завдяки мережі сільгоспвиробників та своїм власним станціям з виробництва насіння (три на двох півкулях планети). Malteurop також займається постачанням сертифікованого насіння, що дає змогу забезпечити чистоту сорту, якість та відстежуваність виробництва ячменю.

Довірчі відносини з виробниками ячменю

Відносити із сільгоспвиробниками є важливими для забезпечення надійності та якості постачання ячменю.

Група Malteurop завжди тримається цього принципу: вона заснована сільгоспвиробниками, її акціонерами є агрокооперативи, які об'єднують тисячі сільгоспвиробників північного сходу Франції, великої території виробництва зерна.

Malteurop, що від початку підтримує прямі та глибокі відносини із виробниками ячменю, має привілейований доступ до сировини. Група користується досвідом виробників, їхнім знанням землі, а також агрономічними знаннями і дослідницькою діяльністю своїх акціонерів. Це є великою перевагою для такої дуже технічної культури, як пивоварний ячмінь, і цим у підсумку користуються клієнти-пивовари Malteurop.

Для консолідування цих відносин та згідно з місцевими умовами Malteurop впроваджує договірні відносини із постачальниками ячменю і надає агрономічну підтримку, пристосовану до кожної кліматичної зони.

Malteurop супроводжує сільгоспвиробників або безпосередньо, надсилаючи спеціалізовані агрономічні команди, як у випадку України, або через кооперативи-акціонери, як у Франції та Іспанії, аби консультувати виробників щодо вибору сортів та агротехнічних засобів.

Збір урожаю та зберігання ячменю

Malteurop тісно співпрацює з організаціями зі зберігання, кооперативами та сільгоспвиробниками задля забезпечення якості зберігання врожаю, збереження якості зерна та забезпечення належних умов доставки сировини.

У тих країнах, де ланцюг постачання є погано організованим або відсутній, Malteurop організовує зберігання або централізацію на власних елеваторах, гарантуючи найкращі умови зберігання задля захисту усіх властивостей зерна. Це стосується, наприклад, України та Росії, де зерно сортується за розміром, чиститься, якщо треба, висушується і зберігається для збереження його пивоварних властивостей до вироблення солоду.

Керування логістичним ланцюгом і транспортом

Спеціальна команда, чиї представники присутні в усіх головних зонах розташування підприємств групи, і центральне координування дають Malteurop змогу керувати міжнародним ланцюгом постачання ячменю та солоду і забезпечувати найкращий вибір логістичних рішень, що стосується маршруту, способів доставки та вибору операторів.

Присутність Malteurop у різних зонах світу дає змогу в разі неврожайних років у певному регіоні запропонувати альтернативні рішення виробникам солоду групи та клієнтам-пивоварам, організуючи транспортування пивоварного ячменю і солоду з одного регіону в інший.

Керування ціновими ризиками, пов'язаними із пивоварним ячменем

Волатильність ціни стала структурною проблемою останніми роками. Непевність у ціні може мати негативний вплив на економічні результати підприємств ланцюга постачання.

Malteurop має потрібні знання та можливості, щоб забезпечити ефективне керування ціновими ризиками для захисту від негативного впливу волатильності, одержуючи користь від можливостей ринків, які вона генерує. Malteurop також пропонує пивоварам та сільгоспвиробникам новаторські формули ціни. Вони дають змогу зафіксувати ціну і пропозицію, а також забезпечити можливість спостереження та надійність, користуючись сприятливими сценаріями ринку.

Для забезпечення ланцюга постачання та збереження культури пивоварного ячменю і утримання економічних результатів господарських суб'єктів служать довготермінові договори, динамічні рішення керування ціною, що їх пропонує Malteurop.