Якість: Відстежувана сировина від ячмінного поля

Від поля до солоду

Солод та його побічні продукти використовуються головно для харчування людини і тварин. Відтак є життєво важливим гарантувати нагляд на всіх стадіях, щоб забезпечити безпеку харчування при збуті цих продуктів.

Позаяк концерн „Malteurop” прагне бути беззаперечним лідером у солодовій промисловості, його правила якості націлені на забезпечення досконалості у чотирьох сферах:

  • знання потреб клієнтів для кращого їх задоволення і передбачення їхнього розвитку;
  • освоєння сировини для виробництва солод, що відповідає високим стандартам споживачів пива;
  • оптимізація управління виробничими засобами та процесами для гарантії постійної якості за прийнятних витрат;
  • навчання і підвищення кваліфікації працівників, які відіграють головну роль в успіху наших правил якості.

Внутрішня організація, розмір, промислові ресурси, присутність на світовому ринку солоду дає „Malteurop” змогу відповідати усім чинним нормативним актам у країнах виробництва, країнах споживання, в ЄС, а також вимогам пивоварів, що стають дедалі суворішими. Наші французькі об’єкти мають сертифіковані правила GMP (правила організації виробництва та контролю якості), німецькі заводи - сертифікати QS (якості та безпеки), іспанські сертифіковані за ISO14000 на додаток до сертифікації ISO 9001 французьких, португальських, німецьких та польських об’єктів.

Ми закуповуємо сировину після ретельного відбору (за сортами, агрономічними даними, центрами зберігання) та відстеження характеристик технології, захисту здоров’я та безпеки. Таким чином, солодові заводи одержують лише відбірну сировину. Система відстежуваності, що вже впроваджена у певних країнах, дає нам змогу відстежувати партії ячменю від складів або просто від поля, де він вирощувався, в разі прямих постачань.

У Франції виробники ячменю вносять усі операції у зв’язку з вирощуванням солодового ячменю у базу даних через Інтернет. Це дає змогу налагоджувати зв’язки між продуктивністю культури та планами зростання і рівнями доцільного використання, що мають визначатися для фітосанітарних продуктів через нагляд протягом кількох років. Для певних партій солоду відстежуваність можна розширити до рівня окремих упаковок, враховуючи те, що партія солоду може складатися з 500 різних окремих упаковок. У загальному контексті деталі більшого усвідомлення потреби в керуванні ризиками цифрова відстежуваність на рівні упаковки є дуже суттєвою для сільського господарства та харчової промисловості.

Від солоду до пивоварні

У контексті „HACCP” на кожному заводі „Malteurop” ідентифіковано критичні точки контролю. Послідовний запис параметрів продукції дає змогу проводити нагляд за цими критичними точками та гарантує харчову безпеку наших продуктів.

У Німеччині клієнти можуть переглядати всі результати аналізу на нешкідливість для здоров’я на солодовому заводі в Лангерингені з цілковитою прозорістю у реальному часі через веб-сайт. На тому самому заводі програма автоматично збирає і записує всі виробничі параметри, покращуючи контроль за виробничим процесом у реальному часі.

На наших солодових заводах проби беруться кожного разу при надходженні сировини та відправленні кінцевого продукту. Ці проби зберігаються для подальшого використання.

Солодові заводи концерну регулярно перевіряються та схвалюються нашими клієнтами-пивоварами.

Будучи активним учасником промислових асоціацій „Malteurs de France” та „Euromalt”, „Malteurop” бере участь у мережах нагляду для того, щоб інформувати підприємства галузі та полегшувати пристосування до нових ризиків.

Сертифікація та проекти

Окрім цього поточного піклування про харчову безпеку, „Malteurop” також має сертифікат ISO9000 щодо загального вдосконалення у задоволенні клієнтів. Ця політика, що розбивається на країни та об’єкти, регулярно визначає дії, що мають виконуватися на підтримку цього вдосконалення, синхронно до потреб клієнтів.

У рамках цих зусиль щодо постійного вдосконалення „Malteurop” регулярно виконує нові проекти, такі як:

  • вологе чищення ячменю для покращення санітарних умов;
  • нові методи контролю для підвищення швидкості одержання результатів;
  • передбачення характеристик використання солоду у варильному цеху.