Кар’єра в компанії

Компанія позиціонує себе як інтегратор ланцюга доданої вартості, що обумовлює високу культуру командної праці у міжнародному концерні. Командний дух є засадничою частиною успіху „Malteurop” і передбачає кілька важливих цінностей: довіра, взаємоповага, ініціативність, готовність ділитися досвідом.

Якості, що гармонічно поєднуються з амбіціями концерну - це здатність слухати, відповідальність щодо обов’язків, здатність реагувати, якість роботи.

Роль інтегратора у ланцюгу доданої вартості у галузі пива з ячмінного солоду також зумовлює різноманітні навички та здібності з боку працівників концерну - від первісного продукту до збуту, від супутніх розробок до фінального продажу, від промислового виробництва до управління ризиками.

Аби виробити ці навички та вміння, аби застосовувати нові технології і відповідати на нові виклики, „Malteurop” проводить активну навчальну стратегію, зокрема у сфері управління змінами та ділової компетентності.