Менеджер операцій солодження

Менеджер операцій солодження відповідає за визначення цілей виробництва солоду, виробничих витрат, часів доставки, якості та кількості. Це має на увазі тісну кооперацію з усіма підрозділами „Malteurop”, споживачами–пивоварами, постачальниками ячменю.

Менеджер операцій солодження є тим, хто найтісніше спілкується з самим продуктом, він супроводжує зерно на всьому шляху його обробки як гарант якості кінцевого солоду. Він або вона повинні забезпечувати відповідність продукції потребам та очікуванням споживачів, незважаючи на те, що сировина солодження є природним матеріалом, не може бути однорідною і знаходиться у постійній зміні. Завдання, таким чином, полягає у постійній адаптації виробничого процесу до наявної сировини та специфікацій споживачів, у постійному вдосконаленні продуктів та процесів.

В першу чергу менеджер операцій солодження є спеціалістом з виробничих процесів, але він також є відмінним менеджером, одним з завдань якого є контроль за розвитком професійних навичок виробничої команди. Це веде до відповідальності за керування командою, що складається з операторів виробництва та робітників. Важливими є комунікація, командна робота та самостійність, оскільки виробництво функціонує цілодобово, використовується масштабне автоматизоване обладнання, обробляються величезні обсяги продуктів.

Окрім цього, для всіх критично важливим питанням є дотримання техніки безпеки, відповідальність за що також несе менеджер операцій солодження. Він повинен забезпечити, аби командна робота проводилася належним та безпечним чином. Це включає до себе застосування запобіжних заходів, тренування, відповідність обладнання. За допомогою технічного менеджера менеджер операцій солодження також забезпечує належну роботу обладнання, що контролює небезпеку вибуху.

Менеджер операцій солодження несе основну відповідальність за оптимізацію виробничих установ, внесення пропозицій стосовно вдосконалення процесів та обладнання, узгодження їх з умовами оточення.