Менеджер з технічної підтримки устаткування солодження

Менеджер технічної підтримки відповідає за технічну підтримку та забезпечення безпечної роботи всього устаткування, інфраструктури, виробничих споруд, виробничий процес у яких є неперервним, і час на проведення обслуговування є коротким. Кожна операція з технічної підтримки справляє суттєвий вплив на виробництво – певне устаткування, наприклад, сушильна піч або устаткування очищення, є вузьким місцем у виробництві солоду.

Він визначає та оптимізує ресурси, що будуть використані для підтримки та підвищення продуктивності виробничого устаткування в сенсі витрат та ступеню використання машин, приймаючи до уваги те, що устаткування знаходиться під великим навантаженням, на виробництві створюються та через нього проходять великі обсяги. Таким чином, в команді технічної підтримки менеджер технічної підтримки повинен адаптувати як матеріальні, так і людські ресурси – останні є більш важливими для даних задач.

Менеджер з технічної підтримки має справу з технічною документацією на складне обладнання, дві стадії процесу відбуваються у зонах АТЕХ (вибухонебезпечна атмосфера), що справляє вплив на саме обладнання, а також на режими технічного обслуговування, які повинні забезпечувати безпеку обладнання та персоналу, інше обладнання працює у зонах дуже вологої атмосфери, деяке обладнання піддається впливу високих температур. Він управляє обладнанням, що використовує різноманітні технології, оскільки „Malteurop” постійно інвестує як у вдосконалення наявного обладнання, так і в створення нових виробничих площ.