Технік-експериментатор

Технік-експериментатор відіграє важливу роль у науково-дослідницькій роботі. Він або вона є відповідальними за належне виконання експериментальної роботи з різними сортами ячменю, це дає змогу директору селекційного департаменту обирати сорти, які будуть задовольняти вимогам всіх учасників ланцюгу створення вартості.

Технік-експериментатор регулярно виїжджає на польові дослідження для підготовки насіння та контролю росту досліджуваного ячменю. Також він відстежує збирання врожаю та відбір тестових зразків.

Потім починається тестування сортів ячменю, визначених Директором селекційного департаменту, на мікроустаткуванні з солодження. Цей етап полягає у відтворенні процесу солодження на невеликій кількості ячменю, на устаткуванні відповідного масштабу. Наприкінці цієї стадії результати збираються та аналізуються – поведінка ячменю під час обробки, його вигляд, якісні характеристики виробленого солоду.