Політика навчання

Постійні навчальні курси фокусуються на двох основних темах:

  • вдосконалення навичок (підтримання знань та навичок актуальними поточному моменту, їх розвиток, методи роботи, автономність команди та інше),
  • безпека та гігієна, які є критично важливими у виробництві продуктів харчування.

Агрономія та виробництво – Дві області знань

На агрономічному рівні міжнародна координація селекційних установ дозволяє обмінюватися інформацією та підвищувати рівень знань про сировину (урожайність, чутливість до хвороб, вміст протеїну). Потік інформації поширюється по Malteurop, що дає змогу оптимізувати плани зростання у різних виробничих зонах концерну. Якість солодового ячменя, окрім інших факторів, помітно залежить від його сортової чистоти. Оцінка цього параметру потребує візуальної ідентифікації, яка на даний момент застосовується в усіх наших дочірніх компаніях.
На промисловому рівні поширенням технічних знань в усьому концерні займається технічний центр.
Нові технології у солодженні:

  • швидкий аналіз солоду,
  • параметрів заключного підсушування під час сушіння (перевірка вологості – кольору - балансу DMSP).

Специфіка збору врожаю:

  • виявлення попереднього проростання,
  • визначення потенціалу гашингу,
  •  стану спокою.

Зміна управління та нові системи управління

У 2007 році у концерні „Malteurop” відбувався основний процес зміни управління. Одним з аспектів цієї програми було підвищення ефективності процедур управління „Malteurop”. Наслідком цього проекту стало впровадження нової системи планування ресурсів підприємства (ПРП) для Франції у лютому 2009 р. Наразі проект продовжується розгортанням того самого програмного забезпечення в Німеччині. Це програмне спеціально орієнтовано спрямовано на задоволення потреб клієнтів.

Університет солоду: Специфіка концерну

„Malteurop” є новатором у секторі солодження з моменту створення у 2006 році університету солоду. Університет є оригінальним міжнародним навчальним закладом, що спеціалізується на поширенні знань в галузях солодження та виробничого обладнання для солодження. Університет солоду з’явився в результаті намірів формалізувати специфічні знання та методики, що стосуються ланцюга приростання вартості ячмінь – солод – пиво, а також виробництва солоду. Його метою є капіталізація внутрішнього досвіду в галузі солоду та солодження, поширення загальної культури виробництва, надання цього капіталу всім працівникам.

Цей пілотний проект, започаткований у Франції, має поширитися на весь концерн. Він є організацією, що підтримує консалтингову діяльність, зокрема для програми технічного розвитку „Malteurop” та виробничої програми „Malteurop”.

У розробці навчальних курсів брали участь інженери, менеджери виробничих підрозділів, технічні менеджери, які самі очолюють навчальні підрозділи – з вивчення сировини, параметрів та технологій процесів, специфікацій та очікуваних результатів пивоваріння та іншого. Ці окремі навчальні ресурси дають внесок до підвищення професіоналізму команди та зростання продуктивності виробничих підрозділів.