Режими співпраці

Для якнайліпшого пристосування до очікувань та потреб пивоварів та для задоволення мінливих потреб диверсифікованої міжнародної клієнтури „Malteurop” пропонує кілька режимів комерційної співпраці, а також консультації, інженерну підтримку та навчання.

Ділові відносини

Традиційно це - найуживаніший режим роботи у цій галузі. Він складається з укладення контрактів на нерегулярній основі (що звуться контрактами на реальний товар) або на річній основі, з продуктом, що загалом постачається кількома партіями.

Цей режим операцій визначає фіксований обсяг на базі переважної ринкової ціни за умови даної якості протягом визначеного періоду постачання. Цей тип контракту дає пивоварам високу гнучкість у постачанні і дає їм змогу скористатися перевагою ринкових цін. Але він не надає реальної гарантії постачання в разі, якщо ринок знаходиться під впливом невизначених факторів. Також він не дає пивоварові змоги скористатися перевагою розробки конкретного продукту або послуги.

Відносини співпраці

„Malteurop” швидко розвиває цей режим операцій, бо ми відчуваємо, що він добре підходить до поточного розвитку середовища та ринків, особливо розвинених ринків.

Він є привабливим для тих пивоварів, хто бажає забезпечити надійність постачань без впливу волатильності ринків. Він полягає в укладанні контрактів на багаторічній основі на середній термін (3-5 років).

Цей тип відносин уможливлює таке:

  • пропозицію продуктів під замовлення (сорти ячменю та/або технічні характеристики солоду), передбачення разом із клієнтом змін характеристик, потрібних пивоварному заводові як на технічному, так і на маркетинговому рівні,
  • спільне використання ринкової інформації - про ціни, про наявність - в процесі активного керування контрактами,
  • розробка спільних рішень у керуванні виробництвом, спільне керування запасами, способами транспортування, періодичністю постачання для спрощення ланцюга керування замовленнями,
  • забезпечення постачань через плани позаштатних ситуацій, користування перевагою міжнародного географічного покриття концерну „Malteurop”.

Стратегічні відносини

Це - новий режим роботи у солодовій промисловості. Стратегічні відносини дають пивоварові змогу зосередитися на його людських та фінансових ресурсах у межах його спеціалізації, делегуючи керування головними ризиками, пов’язаними з ланцюгом постачання солоду, концернові „Malteurop”. Цей індивідуальний підхід ґрунтується на детальному аналізі окремих потреб пивовара на даному ринку.

За таких відносин „Malteurop” інтегрується з власними промисловими, екологічними та соціальними стандартами та практиками клієнта.

На розвинутих ринках стратегічні відносини є шляхом отримати конкурентні переваги через оптимізацію витрат на ланцюг постачання та модернізацію виробничих потужностей, користуючись найновішими технологіями у галузі обробки, безпеки продуктів харчування, впливів на екологію, тощо.

На ринках, що розвиваються, цей тип відносин із виробником солоду є шляхом підтримки планів розвитку клієнтів для забезпечення їхнього успіху та зниження ризиків.

Цей підхід включає вивчення та, за потреби, впровадження ланцюга постачання ячменю - від відбору сортів та розмноження зерен, до вирощування, збору врожаю, зберігання та транспортування.

Стратегічні відносини також включають промисловий аналіз для визначення місця розташування виробничих потужностей, а також їхнього розміру і технологій, що є найпридатнішими для потрібного кінцевого продукту та місцевого середовища. Також вони можуть включати будівництво і введення потужностей в експлуатацію.

Цей тип співпраці дає початок розробці спільного бізнес-плану разом із клієнтом, що має слугувати як базис для майбутнього контракту про стратегічну співпрацю. „Malteurop” бере на себе всі завдання, включно з реалізацією фінансових рішень.

Цей підхід може тягнути за собою різні форми партнерства - від довгострокових контрактів на постачання до спільних підприємств.

Стратегічні відносини розробляються у розвинутих країнах, але також і насамперед - у країнах, що розвиваються, де бізнесові, сільськогосподарські та промислові середовища знаходяться на стадії консолідації, коли пивовар бажає укласти союз для зниження своїх ризиків та гарантування успіху. „Malteurop” має великий досвід у цій сфері. Добрими прикладами успішності є Україна, Китай та Іспанія.