Виробники зерна

Працювати разом із виробниками зерна - цей природний підхід для „Malteurop”. По-перше, тому що виробники зерна стояли у витоків „Malteurop”, і тому що вони є частиною акційної структури концерну за посередництва їхніх кооперативів. Та у першу чергу, щоб бути здатним виконувати роль інтегратора ланцюга створення вартості у галузі пива з ячмінного солоду та забезпечувати надійність постачання солодового ячменю, „Malteurop” укладає довгострокові партнерські угоди з виробниками зерна у країнах присутності концерну. Ці партнерські стосунки набувають конкретної форми у трьох нероздільних вимірах - якості, обсягу та ціни.

Якість

Кінцеві властивості солоду визначаються головно природними якостями (фізико-хімічними та поживними), притаманними сировині - ячменю.

Через те, що солодовий ячмінь є високотехнологічною культурою, „Malteurop” постійно веде дослідження, випробування та оцінку найкращих сортів для різних кліматичних умов і ґрунтів, а також для різних бажаних типів солоду, і пропонує їх своїм партнерам-виробникам зерна.

Ця робота, що ведеться у тісній співпраці зі складськими установами, установами освіти та певними компаніями, дає нам змогу рекомендувати належні програми вирощування з урахуванням захисту довкілля, що ґрунтуються на принципах розумного фермерського господарства.

Обсяг

Визначивши кількісні показники, „Malteurop” орієнтується на кількість зерна, придбану у виробників, забезпечуючи їх гарантією комерційної успішності їхніх урожаїв.

Працювати разом також означає забезпечення виробників зерна агрономічними вказівками, що допомагають їм довести до максимуму виручку від їхніх урожаїв солодового ячменю.

Ціна

Метою нашого підходу до встановлення цін є забезпечення конкурентоспроможного прибутку на гектар для того, аби зробити вирощування ячменю вигідним і привабливим у довгостроковій перспективі. „Malteurop” оновлює та поширює типи контрактів, які концерн укладає, паралельно з оцінкою ринку зерна.