Сталий розвиток

Тема сталого розвитку і відповідальності давно укорінилися у Malteurop через її походження та склад акціонерів-аграріїв. Справді, кооперативний рух культивує цінності солідарності та бачення далекої перспективи. Почуття відповідальності за сталий розвиток пояснюється також положенням лідера світової індустрії солоду і міжнародною присутністю групи Malteurop.
 
Врешті виробництво солоду та екстрактів солоду є діяльністю з перетворення природного продукту сільського господарства, зокрема ячменю. Це перетворення або солодження ґрунтується на природному біологічному процесі пророщування зерна. Солод та його похідні призначені для перетворення у продовольчій промисловості для задоволення потреб, що зростають із демографічним та економічним розвитком планети.

Malteurop чітко ідентифікувала об'єкти впливу, пов'язані з її діяльністю і зі стратегічним положенням у ланцюгу створення вартості. Отже, головні цілі у рамках суспільної та екологічної відповідальності (СЕВ), над якими підприємство наполегливо працює, є такими:

  • земля та сільське господарство
  • вода
  • енергія
  • безпека харчування
  • безпека праці
  • місцевий розвиток

Malteurop робить внесок у виведення різних сортів ячменю за зонами вирощування у світі. Тривалі відносини з фермерами дають змогу гарантувати постачання і, в той же час, доходи фермерів.

Хоча індустрія солоду продукує мало відходів і споживає дуже малу кількість упаковки, вона потребує води та енергії для перетворення зерна на солод. Вода потрібна для замочування і пророщування. Енергія потрібна для сушіння. Саме тому споживання води та енергії є ціллю і найбільшим екологічним викликом.

Що стосується води, Malteurop вживає численних заходів, які потребуються суттєвих інвестицій. Ідеться про таке:

  • пріоритет культурам і сортам ячменю, які не зрошуються вище за течією;
  • зниження споживання води під час перетворення ячменю на солод через розробку новаторських процесів та обладнання;
  • забезпечення якості води, що виливається вниз за течією.

В енергетичній сфері Malteurop прагне максимальної ефективності. Це прагнення ефективності спирається на нові інтелектуальні схеми, що ґрунтуються на дослідженнях комбінації джерел енергії, що є найбільш пристосованою для місцевих умов кожного солодового заводу. Задля цього Malteurop дуже активно впроваджує новаторські розробки, зокрема у сфері супутньої генерації енергії із відновлюваних джерел.

Що стосується впливу вуглецю, вимірюваного від поля до пивоварного заводу, більшість викидів CO2 утворюється під час дій, не пов'язаних із виробництвом солоду. Вони пов'язані з вирощуванням ячменю (посіви, добрива, методи вирощування). Другим фактором, що впливає на викиди вуглецю, є теплова енергія та електрика, що споживається під час виготовлення солоду. Транспортування сировини - ячменю - до бункера та солодових заводів, а потім солоду до пивоварних та перегінних заводів є незначним фактором емісії.

Постачаючи харчовій промисловості інгредієнт, що використовується у виробництві численних продуктів споживання, Malteurop є ланкою ланцюгу харчової безпеки.

Із цього погляду виробництво солоду є промисловою діяльністю, що потребує небагато робочої сили. Проте технологічний процес потребує постійної присутності операторів у пов'язаному з ризиками середовищі: цілодобова робота у великих виробничих приміщеннях, де великі кількості продуктів переробляються машинами великих розмірів. Відтак абсолютним пріоритетом є безпека праці. Цей пріоритет конкретизується через суттєві інвестиції у виробничі потужності, у техніку безпеки та навчання персоналу.

Маючи 27 промислових об'єкти у 14 країнах, Malteurop бере активну участь у справі місцевого розвитку з двох причин. З одного боку, значні обсяги солоду виробляються із зерна, що вирощується поблизу солодових заводів, отже має місце локальне використання первинної сільськогосподарської сировини, у безпосередніх відносинах із фермерами. З другого боку, група віддає перевагу місцевим промисловим ресурсам для будівництва і утримання своїх виробничих підрозділів.

І врешті урахування дуже різного географічного та суспільно-економічного контексту, із яким група стикається у 13 країнах на 4 континентах, де вона працює, потребує прагматичного підходу сталого розвитку. Взірцевість визначає лінію поведінки у впровадженні конкретних розробок: переконливі ініціативи і досвід однієї місцевої філії поширюються на всю групу Malteurop. Метою є швидке поширення належних методів роботи.