Безпека праці

Виробництво солоду - вельми автоматизована промислова діяльність, яка не передбачає багато ручної праці. Проте ця діяльність і промислове середовище пов'язані зі специфічними ризиками. Malteurop піклується про те, щоб безпека персоналу була беззаперечним пріоритетом, і забезпечення безпеки відбувається одночасно через суттєві інвестиції у промислове обладнання і через профілактичні заходи. Ось поєднання заходів, які вживає Malteurop: інвестиції, суворі процедури безпеки, залучення всього персоналу і постійне навчання.

Визначення та оцінка специфічних ризиків

Зберігання значної кількості зерна і органічних порошків, абсорбція кисню зерном під час процесу можуть створювати вибухонебезпечну або шкідливу атмосферу. Із певними зонами на солодових заводах пов'язані ризики ATEX, і доступ до цих зон суворо обмежується та регламентується.

Робота на великих підприємствах передбачає переміщення у приміщеннях зі змінами температури та вологості. Безперервна робота машин великого розміру, навантаження та розвантаження значних обсягів насипних вантажів може спричиняти механічні ризики. Для усунення цих ризиків потрібні запобіжні засоби та спеціальне обладнання на машинах та у робочих приміщеннях, а також індивідуальний захист персоналу Malteurop.

Комплексний підхід із залученням усіх сторін

У середньому концерн Malteurop виділяє до 10% своїх інвестицій на безпеку праці. Ідеться одночасно про вкладання коштів в обладнання і вкладання коштів у людські ресурси, а саме у навчання.

Що стосується обладнання, інвестиції спрямовуються на убезпечення всіх робочих місць і шляхів руху, в усунення механічних ризиків шляхом «вдягання» машин у кожухи та встановлення пристроїв сигналізації для ізольованого працівника (DATI ).

У Malteurop безпека має організаційний вимір. Вона асоціюється з повсякденним функціонуванням та зі звичайною діяльністю підприємства. Процедури безпеки складають невід'ємну частину процедур контролю якості і є предметом систематичного підходу.

Окрім обладнання та процедур безпека є головно справою культури, поведінки та компетентності. Зацікавленість персоналу та постійне навчання є найефективнішими засобами постійного підвищення безпеки.

Malteurop дотримується принципу безпеки через мобілізацію персоналу (People Based Safety), що базується на ідеї залежності заробітної платні працівника від його власної та від загальної безпеки.

 У рамках системи керування безпекою заходи залучення усіх сторін упроваджуються на кожному підприємстві. Ідеться, наприклад, про опитування про безпеку всього персоналу, про автоматичне анкетування з метою оцінки ризиків, пов'язаних із окремими завданнями, про щомісячні зібрання на підприємстві керівного складу та операторів, зворотній зв'язок (REX), організований для всіх інцидентів, для стимуляції неформального постійного обміну інформацією на ці теми.

Навчання є першочерговим заходом підвищення безпеки. У концерні для цього застосовуються різні механізми: попереднє базове навчання на підприємстві усього внутрішнього та зовнішнього персоналу, навчання загальним процедурам безпеки, спеціалізоване навчання (найперша допомога, пожежна безпека тощо), навчання процедурам опитування для відстеження та запобігання інцидентам.

Для безпеки обов'язковою є процедура зовнішнього контролю. Це потрібно для вдосконалення заходів безпеки і вимагається згідно з місцевими регламентами або регламентами органів сертифікації, залежно від країни, у якій знаходиться підприємство Malteurop.