Енергія

Malteurop досліджує можливості забезпечення максимальної енергетичної ефективності для обмеження споживання ресурсів. З одного боку, впроваджуючи поєднання різних джерел енергії, найбільш пристосованих до наявних місцевих ресурсів енергії і до ринкової вартості енергії. З другого боку, оптимізуючи споживання та рекуперацію енергії у технологічному процесі.

Із погляду стратегії, Malteurop має дві цілі і одне прагнення: технічна та економічна ефективність, розробка можливостей використання відновлюваних джерел енергії та, у віддаленому майбутньому - енергетична автономність.

Дослідження найбільш адаптованих джерел енергії

Malteurop використовує багато джерел енергії для задоволення своїх потреб в енергії, які наразі становлять 1265 ГВт-год на рік. Газові, електричні казани або казани на біомасі: вибір визначається місцевими умовами на кожному промисловому об'єкті.

Теплові насоси

Malteurop є першопрохідцем у впровадженні теплових насосів у виробництві солоду (з 1984 на солодовому заводі у Вітрі). Із електрики тепловий насос виробляє теплову енергію із дуже великим ККД. Malteurop вдається до використання теплових насосів на солодових заводах, що знаходяться у країнах, де електрична енергія є порівняно дешевшою. Наприклад, у Франції солодові заводи у Вітрі та Пренжі нещодавно були переобладнані тепловими насосами нового покоління.

Теплоелектроцентралі на газі

Із газу або енергії біомаси на теплоелектроцентралі виробляється одночасно теплова та електрична енергія. Теплова енергія використовується для нагрівання води, головно у циклі сушіння. У Malteurop декілька солодових заводів оснащено теплоелектроцентралями на газі або біомасі (у Франції, Іспанії тощо).

Для керування комбінацією цих численних джерел, що також зазнають змін, Malteurop зі своїм партнером Dalkia розробила нову інтелектуальну систему інформатизованого керування споживанням енергії. Розроблено у Вітрі.

Відновлювана енергія: Malteurop переходить до когенерації на біомасі

Malteurop вкладає кошти у розробку відновлюваних джерел енергії у рамках свої проектів теплоелектроцентралей на біомасі.

Адаптований принцип роботи - спалювання деревини та відходів зернових у казані, що продукує пару. Ця пара, з одного боку, використовується у сушінні на солодовому заводі, а з другого - подається на електричний генератор.

Пілотний проект когенерації на біомасі у співпраці з Dalkia, європейським лідером у цій царині, знаходиться на стадії будівництва на об'єкті у Вітрі. Із початку 2013 р. ці казани на біомасі працюють на відновлюваних ресурсах, які одержуються із деревини після вирубування просік у Арденських лісах, вторинно переробленої деревини, відходів ячменю із солодового заводу. Це вповні задовольняє потреби солодового заводу і дає змогу продавати надлишкову електроенергію національному операторові.

Оптимізація споживання енергії під час солодження

Під час перетворення ячменю на солод велика кількість енергії витрачається на стадії сушіння. Використання засобу моделювання споживання тепла дає змогу оптимізувати кількість енергії, що споживається в процесі сушіння. Визначення технічних параметрів та оптимізація витрат і КПД вентиляції, температур продування і рециркуляції повітря, що виходить із сушарні, аналізуються і регулюються у реальному часі.

Поступове впровадження моніторингу енергетичної ефективності на кожному об'єкті, нормалізація системи відліку всередині групи і технологічна розробка інструментів регулювання процесу, зокрема через зниження втрат від аеродинамічного навантаження, точок споживання і невиконання термодинамічних правил дає змогу і далі суттєво зменшувати споживання енергії на тону виробленого солоду.

... і рекуперація енергії, що виділяється у процесі

Malteurop інвестує у впровадження установок рекуперації енергії на свої солодових заводах. Метою є рекуперація двох типів енергії: енергії процесу та енергії кондиціонування.

Рекуперація енергії процесу

Ці установки непрямого нагрівання рекуперують енергію, що виділяється під час сушіння, через статичний обмін у тисячах скляних трубок. За результатами поточного використання на солодових заводах групи, де ці установки були впроваджені вперше, ці рекуператори модернізуються та оснащуються скляними трубками за новою технологією і новими поверхнями, які дають смогу збільшити коефіцієнт рекуперації через більший коефіцієнт теплообміну.

Рекуперація енергії кондиціонування повітря та води

Malteurop організує рекуперацію енергії конденсації холодоагенту для створення холоду на певних фазах процесу - замочування, пророщування, сушіння. Ця енергія повторно використовується для нагрівання повітря для сушіння.