Ґрунт

Сільськогосподарське коріння Malteurop

Malteurop дуже опікується землею із двох причин: бо вона має аграрне походження, і її акціонери є аграріями, а також через те, що вона є переробником сільськогосподарської сировини.
 
 Сьогодні Malteurop має виробництва у 80% зон вирощування ячменю для пивоваріння та виробництва спиртових продуктів. Близько 10 000 фермерів постачає від 2,7 до 3 мільйонів тон пивоварного ячменю, що вирощується на 900 000 гектарах по всьому світі.

Пивоварний ячмінь - технічна культура із незначним впливом на довкілля

Пивоварний ячмінь - одна із зернових культур, вирощування якої потребує мінімум ресурсів (добрива, засоби захисту рослин). На відміну від більшості інших зернових, пивоварний ячмінь потребує невеликої кількості білку, а отже невеликої кількості азотистих добрив, для виробництва яких використовуються нафтопродукти, і енергія яких не є відновлюваною. За своєю природою ячмінь є також стійким до шкідників, і його вирощування потребує невеликих обсягів засобів захисту рослин.

Через короткий цикл вегетації вирощування пивоварного обсягу потребує високого рівня майстерності з боку аграріїв, які повинні втручатися у процес свідомо, із належною швидкістю та точністю.

Malteurop надає технічні консультації аграріям під час приготування та впровадження процесів вирощування, пристосованих до різних геокліматичних умов.

Усталене сільське господарство

 Команда агрономів Malteurop супроводжує фермерів у впровадженні точно розрахованих процесів вирощування для раціоналізації та обмеження використання добрив та засобів захисту.

Malteurop створює довгострокові партнерські відносини із виробниками пивоварного ячменю для гарантування постачання і якості сировини. Фермери використовують засоби захисту рослин згідно зі схваленим обмеженим переліком.

Дослідження та розробка нових сортів пивоварного ячменю є частиною стратегії вертикальної інтеграції корпорації Malteurop. Будучи виробником солоду, що бере безпосередню участь у селекції сортів, Malteurop розробляє сорти, пристосовані до змін кліматичних умов, зокрема до посухи, а також нових сортів, більш стійких до хвороб, щоб обмежити заздалегідь використання засобів захисту рослин.

Malteurop також заохочує ініціативи зі збільшення природної фертильності ґрунтів, сприяючи підтримці рослинного покрову для захоплення нітратів і захисту ґрунту від природної ерозії.

Ці дії вповні відповідають потребам клієнтів-пивоварів, які ставлять дедалі конкретніші вимоги до якості, сортів, властивостей ячменю, із якого Malteurop виробляє солод. Також вони відповідають очікуванням споживачів, які дедалі уважніше ставляться до продуктів місцевого походження.