Вода

У ланцюгу створення вартості солоду вода є об'єктом екологічного впливу за трьома аспектами: під час вирощування ячменю, що є сировиною для солоду; під час перетворення зерен ячменю на солод на солодовому заводі; у кінці процесу, під час обробки стічних вод. Malteurop дбає про те, щоб вплив на довкілля через воду під час цих трьох фаз був мінімальним, враховуючи різні гідрологічні та геокліматичні умови на місцях розташування у світі.

Вода і вирощування ячменю

Що стосується вирощування ячменю, слід враховувати різноманітність територій, гідрологічний стан ґрунту, клімат і потреби рослин.

У своїй стратегії постачання Malteurop завжди віддає перевагу вирощуванню, що не потребує іригації: 95% ячменю, який обробляється Malteurop, відноситься саме до такого вирощування.

Що стосується сортів, Malteurop займається розробкою та селекцією нових сортів пивоварного ячменю, генетично пристосованих до кліматичних умов та їх зміни у кожній зоні вирощування. Наприклад, в Іспанії та Португалії, регіонах, де посушливість зростає протягом року, метою є одержання дуже раннього ячменю, із скороченим циклом вирощування, який не страждає від посухи. У Росії та Україні, а також на півночі США та Канади, де клімат є континентальним, рослини повинні бути здатними опиратися можливим значним опадам та частим і великим перепадам температур.

Заощадження води у процесі солодження

У цьому технологічному процесі потрібні значні кількості води для перетворення зерна на солод на фазі замочування та пророщування. Під час пророщування зерно занурюється у воду або обприскується. Під час пророщування зерно перебуває у вологій атмосфері.

Malteurop, яка використовує у цей час 8,3 мільйони м3 води на рік, оптимізує керування цим процесом, зокрема вводячи графіки вимірювання для оптимізації об'ємів та потоків води у своїх солодових заводах. Графіки замочування моделюються для точного визначення для кожного заводу потрібної кількості води за потребами у зволоженні солоду і насичування повітря.

Під час замочування ячмінь змішується з водою у ваннах. Malteurop використовує ванни, сконструйовані та запатентовані групою, які дають змогу значно знизити споживання та втрати води порівняно з традиційними.

Щоб оптимізувати кількість води, що використовується на стадії пророщування, Malteurop розробила розпилювач, який дає змогу підтримувати постійну вологість, потрібну для пророщування. Цей новий пристрій дає змогу никнути конденсації, а отже заощадити воду. Він має бути бути впроваджений на всіх солодових заводах групи Malteurop.

Оброблення стічних вод

Для відновлення чистоти води після використання у процесі усі стічні води переробляються на очисних станціях згідно з законодавством про стічні води, отже зі значним зниженням кількості рідких відходів. Загальні обсяги стічних вод, що очищуються групою безпосередньо чи опосередковано, становлять 6,7 мільйона м3. Жодна неочищена вода не потрапляє у довкілля.

Останні установки з очищення стічних вод, побудовані або такі, що будуються, групою Malteurop - у Китаї, Іспанії, США - працюють за принципом біологічного очищення, із чергуванням аеробної та анаеробної фаз, для покращення потрібної бактеріальної флори. Передбачаючи, що стандарти ставатимуть дедалі жорсткішими, Malteurop розширює спектр ефективності біологічної обробки, аби враховувалися всі бактерії.

Malteurop прагне підвищити рівень якості стічних вод вище встановленого стандартами, випробовуючи на багатьох солодових заводах нове вимірювальне обладнання, яке контролює каламутність води, через ступінь опалесценції, та, в разі потреби, якщо перейдено поріг вмісту речовин у суспензії, автоматично скеровує воду на додаткове оброблення або на фільтри.

Для забезпечення глобальної стратегії однакової якості стічних вод на підприємствах групи, Malteurop веде централізований моніторинг документації аналізу води, що надходить від усіх філій. Під час цього моніторингу відправною точкою стратегії групи Malteurop слугують «драконівські» французькі стандарти якості стічних вод.

Якщо законодавство країн, у яких працює Malteurop, дозволяє, очисний шлам використовується повторно. Через те, що цей шлам є малоенергетичним, його спалювання не викликає великої зацікавленості. Більш виправданим є його використання у сільському господарстві для покращення ґрунтів.